Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Ο νομάρχης και όχι ο Νομάρχης....

Ρωτήσαν τον πανίκα οι δημοσιογράφοι για τις ανταλλαγές με το Βατοπέδι στην περιοχή Θεσσαλονίκης.Απο την απάντησή του καταστάλαξαν στην παρακάτω διαπίστωση .......